S eSVe máte vždy něco navíc!

Spojovací 811, 812 Dobřany

Před Spojovací 811, 812 Dobřany
Před realizací
Po Spojovací 811, 812 Dobřany
Po realizaci

Datum zahájení: září 2015

Datum ukončení: říjen 2015

Investor: Společenství vlastníků jednotek pro dům 811,812 v Dobřanech

Rozsah prací:
zateplení fasády bytového domu

Cena prováděných prací: 638.517,00 Kč (slovy: šestsettřicetosmtisícpětsetsedmnáct

Použitý systém KZS:
Weber Terranova

Záruka:
84 měsíců

Mám zájem o vaše služby >

Krok po kroku Vám pomůžeme

- s projektovou a stavební dokumentací

- s výběrem financování a uzavřením úvěru

- s realizací prací

- aby se Vám lépe žilo!


300+

Za dobu naší existence jsme realizovali více jak 300 projektů


Realizace >

Buďte s námi online