S eSVe máte vždy něco navíc!

Politika integrovaného systému

Specializujeme se především na bytové domy, a to ať už typizované panelové, nebo cihlové. Nabídka našich činností se stále rozšiřuje podle Vašich potřeb. Začínali jsme spárováním mezipanelových spár, dnes provádíme kompletní REVITALIZACE DOMŮ, hydroizolace plochých střech, balkónů a zajišťujeme výměnu výplní.

V roce 2010 jsme rozšířili předmět podnikání o MONTÁŽ, REVIZE A ZKOUŠKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a do našeho týmu jsme přivítali nové odborníky s několikaletými zkušenostmi. V oblasti výtahů provádíme REKONSTRUKCE stávajících výtahů, montáže nových výtahů a poskytujeme SERVISNÍ SLUŽBY.

Rozsah integrovaného systému: Rekonstrukce a zateplování fasád a střech; Výměna výplní stavebních otvorů; Izolatérské práce; Montáž suchých staveb v interiéru; Drobná stavební činnost; Modernizace, montáž, dodávky, revize a komplexní servis výtahů. Naší snahou je neustálým technologickým rozvojem, zvyšováním efektivnosti a ekonomickým chováním upevnit přední pozici v našem segmentu trhu. Pracujeme se zaměřením na zákazníky, jejich přání a požadavky realizujeme vysokou kvalitou našich výrobků a služeb. Dodáváme kvalitu, která přesvědčuje.

Naši vedoucí pracovníci motivují a inspirují naše zaměstnance při realizaci a dosahování našich cílů. Orientací na tým, jasnými pracovními postupy a spolehlivými informacemi efektivně realizujeme všechny procesy.

Všem pracovníkům nabízíme možnosti dalšího rozvoje a vedení k samostatnému a zodpovědnému jednání. Vytváříme partnerské vztahy s oboustranně výhodným užitkem.

Všechna rozhodnutí a činnosti, které budeme vykonávat, chceme od začátku dělat správně. Zavazujeme se k neustálému zlepšování našich technologií a procesů.

Víme, že získávat nové zákazníky a navázat s nimi trvalý obchodní vztah můžeme pouze prostřednictvím vysoké kvality našich poskytovaných služeb. V rozvíjení a zdokonalování integrovaného systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce vidíme nejlepší způsob, jak dosáhnout plné spokojenosti a důvěry našich zákazníků.

Zavazujeme se dodržovat platné zákony a předpisy týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Naším cílem je co možná nejefektivnější využívání používaných energií, optimalizací procesů a růstem efektivity snižujeme jejich spotřebu. Používáme materiály šetrné k životnímu prostředí.

Ve všech oblastech je vztah k životnímu prostředí a bezpečnosti práce, optimalizace našeho systému managementu a používání ekologických výrobků součástmi našeho jednání a rozhodování. Při výběru dodavatelských firem a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Naší filozofií přispíváme ke zlepšování podmínek životního prostředí a bezpečnosti práce v sídle naší společnosti a o tom otevřeně informujeme veřejnost, orgány státní správy i územní orgány.

Plnění politiky konkretizujeme jednotlivými cíli, cílovými hodnotami a programy včetně úkolů pro jednotlivé organizační jednotky společnosti. Pravidelným sledováním a přezkoumáváním Politiky, cílů, cílových hodnot a programů zabezpečujeme kontinuitu vhodnosti a efektivnosti procesů společnosti.

V Praze dne 28.7.2015; rev. k 1.1.2018

Petr Sýkora
jednatel

Krok po kroku Vám pomůžeme

- s projektovou a stavební dokumentací

- s výběrem financování a uzavřením úvěru

- s realizací prací

- aby se Vám lépe žilo!


300+

Za dobu naší existence jsme realizovali více jak 300 projektů


Realizace >

Buďte s námi online