S eSVe máte vždy něco navíc!

Odpad likvidujeme ekologicky

Ekologická likvidace odpadu

Všechny odpady z našich staveb jsou likvidovány odbornými firmami

Na stavbách je místo pro ukládání odpadů, které jsou pak podle možností tříděny a nakládány do kontejnerů k odvozu na skládku.

Maximum odpadů třídíme již na staveništi

Snažíme se třídit maximum odpadů již na staveništi, netříděný odpad je nejdražší na likvidaci. Obdobně se děje i u výtahářů. 

O odpadech je vedena velmi přesná evidence, kterou předkládáme obecním úřadům podle místa jednotlivých staveb.

Od naložení kontejneru je vše záležitostí odborné firmy.

Minimalizujeme odpady přesnou kalkulací

Naše velké plus je v tom, že minimalizujeme odpady přesnou kalkulací spotřeb materiálu a ve třídění odpadů již při odchodu ze stavby.

 

Publikováno 02.04.2019


Krok po kroku Vám pomůžeme

- s projektovou a stavební dokumentací

- s výběrem financování a uzavřením úvěru

- s realizací prací

- aby se Vám lépe žilo!


300+

Za dobu naší existence jsme realizovali více jak 300 projektů


Realizace >

Buďte s námi online